Monday, 7 May 2007

NISI MASA 6. Avrupa Kisa Film Senaryo Yarismasi Kurallari

YARIŞMA KURALLARI 2007
KONU: “DÖNGÜ”

GİRİŞ:

Kar amacı gütmeyen bir kurum olan ve genel merkezi FRANSA’da bulunan NISI MASA (10, rue de l'Echiquier 75010 PARIS), Avrupalı genç kısa film senaristlerinin çalışmalarının yapımına yardımcı olmak amacıyla, 2006 yılında bir senaryo yarışma düzenlemektedir.


1. KATILIM KOŞULLARI

1.1 – Yarışmacılar

Yarışma, 01/05/2006 tarihinden itibaren, başvurunun yapıldığı gün aşağıdaki ülkelerden birinin vatandaşı olan ya da bu ülkelerde resmen ikamet eden her kişiye açıktır: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Macaristan, İtalya, Kosova, Makedonya, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç ve Türkiye. Yarışmacılar, yarışma başvurusunun son günü olan 31/07/2007 tarihi itibariyle, 18 yaşından büyük, 28 yaşından küçük olmalıdır.

1.2 Yarışma Prosedürleri ve Senaryoların Gönderilmesi

Yarışmanın genel konu başlığı: “Döngü” dür. Yarışacak senaryolar bu konu başlığı ile yoğun bir biçimde ilişkili olmalıdır.

Yarışmaya katılmak isteyen kişilerin aşağıdaki belgeleri içeren bir dosyayı, son başvuru gününden önce (31/07/2007) kendi ülkelerindeki NISI MASA grubuna göndermeleri gerekmektedir:

- Başvuru formu www.nisimasa.com adresinde “Register Now” bölümünden edinilebilir. Bu belge eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.
(Belgenin yazdırılması ile ilgili sorunlar söz konusu ise, başvuru formunda talep edilen bilgileri içeren bir belge gönderilebilir.)

- Jüriye sunulmak üzere bilgisayarda yazılıp bastırılmış ya da daktiloda yazılmış ve zımba ile tutturulmuş 1 adet senaryo (ön sayfasında adınız, adresiniz ve başlığın bulunduğu).. Her yarışmacının katılımı tek özgün senaryo ile sınırlıdır (Bkz. aşağıdaki detaylı koşullar). Genel senaryo yazım şekli ve kuralları dikkate alınmalıdır. (Bkz. Genel Senaryo Yazım Kılavuzu)

- Senaryonun RTF (Rich Text Format) uzantısında bir kopyası e-posta ile, ulusal NISI MASA grubuna gönderilmelidir [turkey@nisimasa.com].

Eksik dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve ilgili başvuru iptal edilecektir.

Yarışmacılar dilerse yarışmaya katılma sebeplerini ve senaryosunun “Döngü” teması ile hangi açıdan ilintili olduğunu açıklayan en fazla bir sayfalık bir metin de gönderebilirler.

1.3 - Senaryolar:

Senaryolar aşağıdaki koşullara uygun olmalıdır:

- Senaryolar, yarışmanın resmi dillerinden birinde yazılmış olmalıdır. Yarışmanın resmi dilleri: Arnavutça, Bulgarca, Hırvatça, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Makedonca, Lehçe, Romence, Sırpça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe.

- Senaryolar bilgisayar ya da daktiloda yazılmış olmalı ve -noktalama işaretleri dahil- 20 000 karakteri geçmemelidir.

- Senaryolar tamamıyla özgün olmalı, hiçbir şekilde, telif hakkı ya da başka bir yasal prosedür ile korunan eserlerden alıntı içermemeli ya da herhangi bir üçüncü kişinin haklarına zarar vermemelidir.


2 - ULUSAL SEÇİM

Yarışmanın gerçekleştiği her ülkedeki yerel NISI MASA grubu, aşağıda 3. bölümde açıklanan koşullara göre düzenlenen uluslararası yarışmaya katılacak 1’le 3 arası senaryoyu belirlemek üzere bir okuma kurulu oluşturacaktır.

Bu ulusal seçim kurulu (ulusal jüri), NISI MASA’nın kontrolünde belirlenen yaşları 18 ile 35 arasında en az 3 kişiden oluşacak ve uluslararası final seçim sürecinde değerlendirilmek üzere 1’le 3 arası senaryoyu seçmekle yükümlü olacaktır.

Ulusal jüriler seçimlerini yarışmaya katılım tarihinin son günü (31/07/2007) ile senaryo seçiminin son günü (15/09/2007) arasında tamamlayacaktır.

Bu seçim, yapılan değerlendirmeler sonunda ulusal NISI MASA grubunun üyelerinin oyuna sunulacaktır. Jüriler verecekleri nihai kararlarla ilgili gerekçe sunmak zorunda değildir ve onların kararları tartışılamaz.

Her ulusal NISI MASA grubu tarafından seçilen iki senaryo, NISI MASA’ya en geç, değerlendirme sürecinin son günü olan 15/09/2007 tarihinde teslim edilecektir.


3 - ULUSLARARASI SEÇİM

NISI MASA, daha sonra ulusal NISI MASA grubu üyelerinden ve ek danışmanlık alacağı bir ya da birkaç profesyonel film sektörü çalışanından (yapımcılar, yönetmenler, senaristler, eleştirmenler vb.) oluşacak bir uluslararası jüri belirleyecektir.

Uluslararası jüri üyeleri, Kasım ayında Kars, Türkiye’de NISI MASA 2007 ÖDÜLLERİ’ni almaya hak kazanacak üç senaryoyu görüşüp belirlemek için buluşacaklardır.

Uluslararası jürinin yapacağı görüşmeler toplu ve gizli olacaktır. Jüri, görüşmelerini Kasım 2007’da düzenlenecek jüri toplantısının kapanış gecesinde resmen sonuca bağlayacaktır. Jüri vereceği nihai karar için gerekçe sunmak zorunda değildir ve kararı tartışılamaz.

Kazanan senaristlerin listesi NISI MASA’nın resmi internet sayfasında (http://www.nisimasa.com/) yayınlanacak ve basına duyurulacaktır.

Kazanan senaristlere sonuçlar posta yoluyla özel olarak bildirilecektir. NISI MASA dereceye giremeyen yarışmacılara senaryolarını geri göndermek zorunda değildir.


4 - ÖDÜLLER

2007 NISI MASA AVRUPA SENARYO YARIŞMASI için 3 ödül verilmektedir.


Bu üç ödül, ortaya çıkacak filmlerin tüm üretim desteğinin NISI MASA tarafından karşılanmasını kapsamaktadır. NISI MASA’nın, tüm ülkelerdeki üye organizasyonların ve filmlerin prodüksiyon şirketlerinin birlikteliğiyle 3 film üretilecektir.

Bütün çekim aşamaları (ekipman, mekan, teknik ve artistik ekip, vs. ), senaryonun özelliklerine ve teknik ve finansal koşullara göre, NISI MASA ve prodüksiyon şirketleri tarafından sağlanacaktır.

Ana ödüllerin yanı sıra, ilk 10’a kalan finalist senaryo yazarları, 2008 yılının Ocak ayında Andé ve Clermont-Ferrand, Fransa’da düzenlenecek senaryo workshop’una davet edileceklerdir.

Workshop süresince, senaristler özel eğitmenlerin yardımıyla senaryoları üzerinde çalışma fırsatı yakalayacak ve Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali’nde uluslararası prodüksiyon şirketlerine senaryolarını tanıtma şansına sahip olacaklar.


5- NISI MASA ÖDÜLLERİNİN YAPIM VE YÖNETİMİ

Prodüksiyon şirketleri filmlerin post-prodüksiyonunun 2008 sonuna kadar bitmiş olacağını garanti etmelidir.

Bütün çekim aşamaları (ekipman, mekan, teknik ve artistik ekip, vs. ), senaryonun özelliklerine ve teknik ve finansal koşullara göre, NISI MASA ve prodüksiyon şirketleri tarafından sağlanacaktır.

Senaristler üretilen fimlerin telif haklarınıı prodüksiyon şirketleri ve NISI MASA’ya devredecek, şirketler ve NISI MASA telif hakkını paylaşacaklardır.

Film başlangıcında ve sonunda şu cümleyi içerecektir: “2007 NISI MASA SENARYO YARIŞMASI ÖDÜLÜ”

NISI MASA, prodüksiyon şirketleriyle yapılan anlaşmalar sonucu, kazanan filmleri dilediğince gösterme hakkına sahiptir.


6- DİĞER KONULAR

6.1. Kuralların Tanıtımı

Mevcut kurallar, olası değişikliklerle birlikte, NISI MASA’nın resmi internet sitesinde (www.nisimasa.com) NISI MASA AVRUPA SENARYO YARIŞMASI’ na ayrılan bölümde yayınlanacaktır.

6.2. Organizatörün Sorumlulukları

Yarışmanın organizatörü olarak NISI MASA, yarışmanın mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleşeceğini garanti eder. Ancak, film çekimi sırasında ortaya çıkan risklerden sorumlu değildir.

6.3. Bilgisayarlar ve Düzenlemeler

Fransa Hükümeti’nin 06/01/1978 yılında bilgisayarlar, dosyalar ve haklar konusunda çıkardığı kanun uyarınca, yarışmacılar açıkça karşı çıkmadıkları taktirde, başvuru formlarındaki bilgilerin ve ilave edilen dosyaların, NISI MASA bu bilgilerin tek alıcısı olmak üzere, sadece 2007 NISI MASA AVRUPA SENARYO YARIŞMASI organizasyonu ve takip eden türevleri için kullanılacağı kendilerine bildirilir.

Yukarıda bahsi geçen kanunun 34. ve sonraki maddeleri uyarınca bütün yarışmacılar kendileri ile ilgili bilgilere ulaşma, iletişime geçme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6.4- Ekler

Ekler mevcut kuralların bir parçası sayılmaktadır.

6.5 – Dil

Yarışmanın resmi dilleri paragraf 1.3’te belirtilmiştir. Diğer bir dilde yazılan senaryolar reddedilecektir.

Bu kuralların diğer dillerdeki versiyonları da mevcuttur. Farklı versiyonların çelişkili yorumları ve/veya uygulamaları söz konusu olduğunda, kuralların İngilizce versiyonu geçerlidir.

6.6- Uyarlanabilir Kanun

Mevcut kurallar ve bu kurallarla ilgili dolaylı ya da doğrudan olası anlaşmazlıklarda Fransız kanunları geçerlidir.

No comments: